Norveški toalet

Na jednoj od turističkih ruta u Norveškoj je izgrađena zgrada koja odražava okolni pejzaž. Ovo je toalet sa strane sa zrcaljenim zidom. Autori - Oslo studio Morfeus Arkitekter.

Slične teme: Utsikten osmatračnica u planinama Norveške

Novo rekreativno područje se nalazi pored puta koji odvaja strme planine od mora. Postoje parking i servisne funkcije, betonska klupa, izletišta, staze i pešački most koji povezuje područje sa okolnim svjetionicima.

Slikovita staza Andja ide na sjeveru zemlje, duž dela obale, mimo špica skandinavskih planina i zemljišta sami naroda. Stene su prirodni oltar na kome su napravljene žrtve bogovima. Trenutno se koristi za masovne i bogoslužne usluge koje privlače ljude sa mnogo mesta. Toalet je jedna od 18 arhitektonskih lokacija izgrađenih od strane norveških nacionalnih turističkih puteva.

LEAVE ANSWER