Cvetanje pogled

Boja 2014, američka kompanija Pantone zvana Radiant Orchid 18-3224. I ako je manje zvanično, "sjajna orhideja." I konkretnije, lila - ljubičasta

Donošenje galerije

Časopis: N4 (192) 2014

Boja 2014, američka kompanija Pantone zvana Radiant Orchid 18-3224. I ako je manje zvanično, "sjajna orhideja." I konkretnije, lila - ljubičasta

U svakom slučaju, najvažnije je da se složim. U poligrafiji, zbunjenost i vaskiranje su se nastavili do sredine 20. veka, sve dok ih nisu rešili Lawrence Herbert. Imao je malu štampariju i stalno se suočavao sa činjenicom da je kada je boja izmislila, teško je ponoviti kada mu je to potrebno ponovo. Teško zato što nema standarda. I Herbert je razvio Pantone Matching System koji sadrži osnovne standarde boje koji su vrlo jednostavni za navigaciju. Sada sistem uključuje više od hiljadu uzoraka različitih boja, proizvedenih u obliku navijača (u zajedničkom rečniku se zovu pantoni), a dugo se koristi ne samo u štampi.

Pročitajte ceo tekst na papiru ili elektronska verzija časopisa.

LEAVE ANSWER