Idemo u afriku

Šta graditi unutrašnjost u etničkom stilu?

Donošenje galerije

Vodeći naslov: Dilara Muradova

Časopis: N4 (104) 2006

Dizajneri pozivaju sve u Afriku i mogu ih shvatiti. U pitanjima optimizma, osvetljenosti i slobode izražavanja, Afričani su dugo bili ispred Evropljana.

LEAVE ANSWER