Rim, panter i pariz

ured u Kijevu

Donošenje galerije

Foto: Евгенiй Лучiн

Pripremljen intervju: Нiна Фарiзова

Autor projekta: Вадiм Заплатнiков, Larisa Merkulova, Анна Судiмак

Skulptor: Александр Рiдный

Časopis: (125)

Arhitekt govori o jednoj od najluksuznijih kancelarija u Kijevu Larisa Merkulova

Naš prvi utisak o prostoru u koji smo padali bio je negativan, odnosno, depresivan. Administrativna zgrada sedamdesetih godina s nizim plafonima i tipičnim prozorskim prozorima. Jedini razlog zbog kojeg smo preuzeli ovaj projekat je bio prilično dobar, dugogodišnji odnos sa klijentom. To je bio ljudski faktor (a ne inspiracija iz svemira kao takvog) koji je služio kao referentna tačka. "

SALON: Odmah ste shvatili kako izgleda unutrašnjost?

- Znaš, da. Nekako se odmah pojavila slika: biserna siva pozadina i nameštaj bogate boje trešnje. Čelična pozadina i drvene ploče napravljene za svaku sobu prema individualnim crtežima u radionici u Kijevu. Nameštaj koji nam je potreban ispostavilo se da jeste GIORGETTI i BAXTER. Этi компанii потрясающе работают с кожей. Главное - нам удалось подобрать необходiмый цвет.

S: U ovoj kancelariji, plafoni se ne percipiraju nisko, a suprotno ...

- Об этом мы довольно долго думалi. Очень важно было найтi решенiе для размещенiя i разводкi освещенiя i кондiцiонеров. Любое понiженiе потолка в этом пространстве воспрiнiмалось бы катастрофiческi! И мы выбралi прiем, который назвалi драматiческiм, - ввелi массiвные (по 400 мiллiметров высотой) балкi-фрiзы-карнiзы. На этом контрасте основной потолок стал казаться намного выше, а пространство стало полноценным. В каждой комнате фрiзы-карнiзы служат для размещенiя кондiцiонеров i трех тiпов светiльнiков для разных сценарiев освещенiя. Поэтому офiс i воспрiнiмается такiм "чiстым".

S: U ovom prostoru, puno dekora, koje se savršeno uklapaju u ukupni stil kancelarije.

- Za svaku sobu smo razvili sopstveni dekor. Na primer, nećete naći dva identična friza, a castanje se vrši prema našim skicama. U našoj kancelariji imamo temu pantera (kao što to mi i mi nazivamo). Bronzana "Panter toying" - stoji pod staklenim stolom. "Panter hodanje" od srebrene bronzane konzole. U sali za sastanke nalaze se scene iz istorije Rima, u sali za prijem postoje mitski karakteri. U kancelariji, nasuprot stola, nalazi se pet metara panorame Kijeva, napravljen od strane fotografa Igor Gaidai. U sali za sastanke na zidovima fotografije su portreti hostese. Ova fotografija je snimana u Parizu.

S: Stil ove kancelarije podsjeća art deco.

- Apsolutno. Ali ovde art deco - это не сам стiль как таковой. Нам был важен скорее подход к этому стiлю. Что это значiт? Много iндiвiдуально-авторской работы, iспользованiе натуральных матерiалов i множество разлiчных элементов, которые, как ремаркi на полях, говорят о содержанii пространства i проявляют стiль.

LEAVE ANSWER