Autographs of two eras

Moskovski stan sa ukupnom površinom od 340 m2 Nadezhda Černigova, Rian Akhmetzyanov

Donošenje galerije

Foto: Dmitry Livshits

Tekst: Nadezhda Nadimova

Stylist: Alexey Onishchenko

Autor projekta: Nadezhda Černigov

Arhitekt: Rian Ahmetzyanov

Rukovodilac izgradnje: Sergey Shiryaev

Časopis: N (87) 2004

LEAVE ANSWER