Happapple

Hepploitski stil je jasna, mirna harmonija, jednostavni oblici. U sofama i foteljama jasno je definisana silueta, noge ravne, sužavanje dole, tetraedalni ili kružni poprečni presek. Leđa u obliku tri ovala ili štita, u centru - omiljeni motiv: tri lista od palm ili pero od noja

Donošenje galerije

Pripremljeni materijali: Julia Sakharova

Časopis: N (87) 2004

LEAVE ANSWER